Reactie cursist Norbert Spitzen

'Ik kijk op geheel andere wijze naar taal...'

Bedankt voor het geven van de workshop, waarvan ik zeer heb genoten. Niet alleen heb ik op een geheel andere manier naar taal leren kijken (en luisteren natuurlijk), tevens heb ik inzicht gekregen in de grote rol die gesproken taal speelt in onze maatschappij en zulks niet uitsluitend betreffende de inhoud (daar was ik me zeer van bewust), maar ook wat de klank betreft en alles wat daarmee is verbonden.

Tenslotte heb je indruk op mij gemaakt door je didactiek en wijze van feedback geven. Ik ga dit in mijn eigen lespraktijk ook toepassen.

Norbert Spitzen - docent Nederlands

> Bekijk al de reacties